zinchem_logo_cyanbg

image image image image
Pasop vir Chinese sinksulfaat Zinchem vervaardig sinksulfaat in Benoni vir die plaaslike landbou bedryf. Daar was 'n paar jaar gelede probleme toe goedkoop ingevoerde sinksulfaat in die lokale mark beland het, wat baie hoë vlakke Cadmium (Cd) bevat het. Is daar 'n risiko dat so 'n situasie hom weer kan herhaal? Read the Full Story
Sinktoediening bereik 800% opbrengs verhoging op graangewasse In Turkye het die International Zinc Association (IZA) onder leiding van Prof. Ismail Cakmak ongelooflike opbrengsverbeterings bewerkstellig. Read the Full Story
Zinchem se multi mikro produkreeks nou beskikbaar by kleinhandelaars Zinchem se nuwe reeks produkte is nou beskikbaar by verskeie kleinhandelaars in die land. Read the Full Story
Sink kan baie baba lewens red Die International Zinc Association (IZA) het verskeie programme wat daarop gemik is om die bewustheid van die gesondheidsvoordele van 'n Zn-dieet uit te brei. Read the Full Story
multimicro

Grondontleding - waarom so belangrik?

Sonder grondontledings kan grondregstellings nie gedoen word nie. Dring daarop aan dat u raadgewer ook vir mikro-elemente ontleed, of nader Zinchem om te help. Ons het verteenwoordigers in die veld wat kan help hiermee. Ons stuur grondontledings na onafhanklike laboratoriums wat geakkrediteer is en internasionaal erken word.

In Suid-Afrika gebruik ons NViroTek Labs. 

www.nviroteklabs.co.za
Tel: 082 889 0139/8
Posbus 1264, Ifafi, 0260

Zinchem ondersteun die beginsel dat nie of grond- of blaarontledings die beste manier is om vir mikro-element tekorte te toets nie. Beide moet gebruik word vir die beste resultate.

Waarom ontledings doen?

 • Kritiese hulpmiddel om Voedingstatus van gewasse te bepaal en dus insette, hulpbronne en risiko's te bestuur
 • Evalueer effektiwiteit van bemestingsprogramme en bepaal behoeftes vir nuwe aanplantingsKleinste inset met groot potensiёle impak
 • Grond-ontledings = aanduiding van relatiewe beskikbaarheid van voedingstowwe vir gebruik deur plant
 • Plant-ontledings = aanduiding van watter voedingstowwe deur plant opgeneem is
 • Resultate is slegs so goed soos die monster

* verteenwoordigend van land / boord / bestuursone / lot
* korrekte posisie en groeistadium van spesifieke plant
* konsekwente diepte / tyd van monsterneming

Blaar en grondmonsterneming

 • Effektiewe bemestingsprogram afhanklik van blaar- en grondontledings: waarde neem toe oor tyd en met geskiedenis sodat tendense bepaal kan word
 • Jaarlikse roetine monitering – (in boomgewasse) verseker dat voedingsvlakke voldoende is
 • Spoor "Hidden Hunger" in blare op. (Tekorte ondervind voor visuele simptome kan 10-15% opbrengsverliese veroorsaak)
 • Bevestiging van visuele voedingstekorte wat in blaar sigbaar is
 • (Neem dan ook blare van gesonde bome/plante sodat vergelykings getref kan word,asook grondmonsters uit verskillende wortelsones)

Blaarmonsters: hoe?

 • Vermy baie jong of ou, volwasse blare, vermy uitsonderlike goeie en baie swak bome/plante
 • Vermy blare van bome/plante:
* met merkbare tekortsimptome
* onder stres; = wortelsiektes (Phytophtera –"wortelvrot" )
 • = uiterste nat/droë toestande,ryp, ens.
 • stres kan effek hê op opname van voedingstowwe ,dus konsentrasie in die blare
* met insek -, meganiese of sonskade
* aan randte van lande / boord / onlangs gesnoei
 • Moenie verskillende ouderdomme bome/plante en verskillende kultivars meng nie

Blaarmonsterneming

 • Gedurende aanbevole groeistadium van die spesifieke plant/boom
 • Neem korrekte blaar op die plant/boom in ooreenstemming met die spesifieke riglyne soos voorgeskryf
 • Kies gesonde bome/plante wat eweredig versprei is deur die boord /land wat homogene voorkoms het en die boord/land verteenwoordig.
 • Maak seker dat blare ewe veel uit sonnige en skadu-kant geneem word.

Interpretasie van Blaarresultate

 • Totale blaar ontledings = totale inhoud van alle vorme van die voedingstof in die plant = refleksie van die totale groeifase totdat die monster geneem is
 • Lae waardes = nie noodwendig aanduiding van tekorte nie, tensy baie laag
 • Hoë waardes= aanduiding van oorbemesting of dat plante kompenseer vir tekort aan een element deur ander op te neem, bv. Fe, Zn, Mn
 • Streefwaardes = reeks waardes wat gewoonlik in gesonde plante voorkom, dus [ ] voedingstowwe nodig vir optimale groei.
 • Dit variëer met ouderdom en tussen kultivars.
 • Voedingstowwe beweeg in plante
 • grondontleding4
 • Nutrïente soos N,P en K kan gemaklik beweeg van ou blare na nuwe groei, dus kom tekort simptome aanvanklik in ouer blare voor
 • Nutrïente soos Ca en B beweeg nie van ou blare na nuwe groei nie, dus kom tekort simptome in jong groei areas voor

Grondmonsterneming vir Grondvrugbaarheidsbepaling

 • Grondmonsters wat geïnterpreteer word moet verteenwoordigend wees van die betrokke boord/blok/land
 • Homogene eenhede moet gemonster word
* Homogeniteit word bepaal deur vorige gewasprestasie, gronddiepte, grondtekstuur, grondkleur, en topografie
* Monsters moet grond verteenwoordig-dus waar geen visuele verskille in grond voorkom nie.

 • 'n Grondmonster moet homogene eenheid van nie meer as ongeveer 20-30 ha verteenwoordig nie (kleiner area ,5 Ha ,vir boomgewasse)
 • Neem verskeie sub-monsters oor area.
 • Homogene eenhede moet duidelik en afsonderlik genommer wees
 • Probleem kolle moet apart aangedui en gemonster word
 • Aanbevole diepte van monster = gewoonlik 30 cm (worteldiepte)
 • Boomgewasse:
* Roetine monsters word onder die drupsone van boom geneem,saam met blaarmonsters
* Neem een monster/kern per boom vanaf 15 -20 bome in boord
* Neem aparte monsters van blokke wat verskil in ouderdom, kultivar, grondtipe, bemestingsgeskiedenis, helling en boomprestasie

 • Die finale 15-20 monsters word in 'n skoon houer saamgevoeg.

* Klonte stukkend gemaak, vreemde materiaal verwyder en grond deeglik gemeng
* Nadat dit oopgesprei is, word klein skeppies eweredig oor die diepte en oppervlakte geneem
* Finale laboratoriummonster = ± 300g

Faktore wat grondresultate beїnvloed

 • Verskille tussen laboratoriums;

* alle laboratoriums het unieke "bias"
* interlaboratorium kontroleskema's meet verskille tussen labs

 • Vergelyk altyd resultate per metode/ekstraheermiddel

* voorbeeld, P –ontledings op grond kan met 5 verskillende ekstraheermiddels bepaal word

 • Vergelyk slegs dieselfde voorbereide monsters tussen labs

Monsters na Laboratorium

 • Blare en gronde in geperforeerde sakkies
 • Merk met plakker of gekramde papier in onderste lip
 • Gebruik monstergeleibriewe
 • Inligting nodig vir fakturering
- Naam adres & kontakbesonderhede
- ID. nommer (individu) of
- Registrasie nommer (Maatskappy)
- BTW nommer

 • Koerierdiens beskikbaar
 • Resultate elektronies /faks
 • Omdraaityd ± 5-8 werksdae

NviroTek Labs fokus

 • Volg erkende,verskeidenheid metodes van analise
 • Lid van inter-laboratorium kontroleskemas AgriLASA (RSA) ALP test program (Noord-Amerika)
 • ISO 17025-akkreditasie proses begin
 • Interne kontroles per lot monsters
 • Assosiasies met internasionale laboratoriums (Noord-Amerika en Australië )

Grond ekstraksies

grondontleding3

Ekstraheermiddel wat P, katione of mikro-elemente bevat word direk in spektro-fotometerbuise opgevang.

Collection of extract into spectrophotometer tubes for analyses of P,cations or micro-elements.
Uitmeet van grond en bepaling van digtheid./Scooping of soil and density determination.
Filtrasie van ge-ekstraheerde gronde./Filtration of soil extractant.

Ontledingstegnieke

IGP en AA vir elemente

grondontleding1

Veevoerbepalings

grondontleding2