Die Impak van pH

Mikro-elemente is meer opneembaar deur die plant by pH-vlakke laer as 6.0. Makro-elemente, daarteenoor, is meer opneembaar by pH-vlakke hoër as 6.5. Hierdie tabel toon dit duidelik, met dikker strepe wat hoër opneembaarheid aandui.

Die optimale vlak vir die hoogste opneembaarheid van beide mikro- en makro-elemente, is dus 'n baie klein gebied van pH tussen 6.2 en 6.5. Dit is baie moeilik om in hierdie gebied te handhaaf. Wat die boer wel moet besef, is dat oordadige bekalking 'n negatiewe impak mag hê op die opneembaarheid van al die mikro-elemente. Besteding op gebalanseerde misstof programme moet dus ook fokus op mikro-element regstelling, en Rande moet wys bestee word.

pH se invloed op opneembaarheid van plantvoedingstowwe

Micros-Macros-coloured-spears